Praktijk voor Individuele- en Systeemtherapie (EFT & EFIT)

Marja Krieger

Wie ben ik en hoe ga ik te werk?

Wie ben ik

Ik ben Marja Krieger, Relatie- en Gezinstherapeut ( NVRG= Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie);  gevorderd en geregistreerd therapeut in EFT voor stellen (EFT-c = Emotionally Focused Therapy voor couples of stellen) en EFT voor individuen (EFIT= Emoyionally Focused Therapy for individuals of individuen); en (basis)therapeute Schematherapie. Daarnaast ben ik bekend met het model van Positieve Gezondheid van het iph (institute for positive health): https://www.iph.nl/.

Verdere aanbod:

 • Houd Me Vast- relatiecursus. 
 • De training voor individuen: ‘Ik In Relatie Tot…De Ander’.
 • Trainingen voor professionals (zie ‘Trainingen en Supervisie’).
 • Supervisor Systeemtherapie (NVRG). 

Hoewel ik integratief werk (d.w.z. dat ik gebruik maak van diverse stromingen binnen de Systeemtherapie) pretendeer ik niet alles te kunnen en te weten, maar in de sessies tracht ik z.s.m. een veilig therapeutisch klimaat te creeren. Hierdoor kan de zoektocht met elkaar worden aangegaan met als doel de negatieve patronen te keren of om hiermee te leren omgaan, waardoor het leven wat inzichtelijker en prettiger wordt. Inzicht brengt vaak bewustwording teweeg wat kan leiden tot een eerste stap in de weg naar (positieve) verandering. Bovenstaande kan het tevens een positief effect hebben op de psychische en fysieke gezondheid van de client.

Zie ook de Facebook pagina van Praktijk MenS in Relatie.

 

Werkwijze

Bij voorkeur meldt u zich aan via het contact formulier. In dit formulier kunt u alvast aangeven, of dit om individuele- of systeemtherapie (relatie- of gezinstherapie) gaat. Ik zal op zo kort mogelijk termijn een afspraak met u maken voor een intakegesprek (houd echter rekening met een wachttijd).

In het intakegesprek zal ik na het uitvragen van de klachten, u een voorstel doen voor aanpak. Als u akkoord gaat en er overeenstemming is bereikt, zal de therapie aansluitend vervolgd worden.

De sessies dienen na afloop betaald te worden d.m.v. PIN. Aan het eind van de week krijgt u de (betaalde) factuur opgestuurd, die u al dan niet kunt indienen bij uw zorgverzekeraar (zie ook ‘Tarieven’.).

Hoewel ik bij voorkeur face-to-face werk, kunt u i.v.m. bijv. ziekte of indien u op afstand woont in het contactformulier aangeven of u een aangepaste vorm wenst, bijvoorbeeld online (beeldbellen). 

Voor u is het van belang te weten dat ik aangesloten ben bij een aantal (beroeps)verenigingen, organisaties en stichtingen.

Klik op deze link voor een indruk: Curriculum.

Zie voor de klachtenregeling van p3nl: https://www.p3nl.nl/klachtenregeling

Deze bovenstaande verenigingen vragen van de bij hen aangesloten therapeut om zich te blijven scholen in hun vak. Hierdoor blijft de vakbekwaamheid gewaarborgd en gecontroleerd.  

Contact

Aanmelden door bij voorkeur het contactformulier in te vullen of door een e-mail te sturen naar praktijkmarjakrieger@gmail.com of door de voicemail in te spreken: 06-22680352. N.b.: voicemailberichten beluister ik pas aan het einde van de dag. Whatsapp kan NIET daar deze vorm niet veilig (genoeg) blijkt.

U kunt verwezen worden door bijvoorbeeld de huisarts, het maatschappelijk werk of een psycholoog/psychiater. U heeft echter géén verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Mijn praktijk is gevestigd op de begane grond van het Medisch Centrum Lisse, Nassaustraat 31, 2161 RJ Lisse. U kunt de borden ‘Praktijk MenS in Relatie‘ volgen om bij de ruimte te komen.

U kunt samenwerkingen met andere (geschoolde) therapeuten terugvinden op de gezamenlijke websitepagina: www.praktijkmensinrelatie.nl.

Mijn praktijk is goed te bereiken voor mensen uit Haarlem(mermeer) e.o., Leiden e.o. en Duin & Bollenstreek. De bushalte is op ong. 300m. Parkeerruimte voldoende achter de praktijk (Medisch Centrum Lisse). Voor de praktijk kunt u ook parkeren. Let hierbij op dat u een parkeerschijf plaatst (2 uur geldig).

Afspraken, Voorwaarden en Privacy Policy

Lees hier de Afspraken en voorwaarden

Lees hier het Privacy document 

Mijn aanbod

Wat bied ik aan, voor wie en wat zijn de kosten?

Wat is Systeemtherapie (Relatie- en/of Gezinstherapie)?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en psychosociale therapie. Systeemtherapeuten zijn opgeleid in 2 stromingen: de relatietherapie en de gezinstherapie.

Kenmerkend voor deze vormen van therapie is, dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. Ook is het mogelijk om alleen (individueel) in therapie te gaan. De mens en zijn of haar omgeving blijft hierbij centraal staan. We noemen dit Individuele systeemtherapie.

De behandeling richt zich zowel op de klachten, als op de omgang en reactiepatronen in het gezin of relatie.

Het doel van de therapie is om naast inzicht te verkrijgen, verandering te bewerkstelligen van patronen die met uw (gezondheids)klachten verband houden. Binnen de therapie is het echter van belang om niet alleen het gedrag te bespreken, maar ook de emotie die met het bovenstaande gepaard gaat.

Ik maak hierbij gebruik van o.a. emotiegerichte technieken die toegepast worden binnen de Emotionally Focused Therapy. Bezoek de website om een indruk te krijgen: www.eft.nl. Zie EFT voor stellen en EFT voor Individuen.

Ook maak ik o.a. gebruik van technieken uit de Schematherapie (H. van Genderen). Voor een indruk: https://www.youtube.com/watch?v=qsf8KbcCvD4

Voor wie? Een greep uit...

 • Wanneer u als partners verstrikt raakt in steeds terugkerende negatieve patronen.
 • Wanneer er twijfels zijn of de relatie al dan niet voortgezet moet worden.
 • Wanneer er sprake is van een ‘derde’ in de relatie, gepaard gaan met heftige gevoelens, verlangens.
 • Wanneer er vragen/zorgen zijn over de ontwikkelingen binnen een gezin of van een van de gezinsleden (fase-overgangen of faseproblematiek).
 • Wanneer er problemen zijn met andere belangrijke “systeem” betrokkenen (bijvoorbeeld familieleden of vrienden).
 • Wanneer er sprake is van langdurende complexe relatieproblematiek.
 • Wanneer er sprake is van een belangrijke levensgebeurtenis, dat invloed heeft op de relatie.
 • Wanneer er sprake is van eigen individuele problematiek, welke invloed heeft op het contact met anderen.
 • Wanneer er sprake is van psychische (psychosomatische) klachten, die mogelijk in relatie staan tot relaties die u heeft of mist.
 • Wanneer er vaak sprake is van het moeizaam opbouwen van relaties.
 • Wanneer er sprake is van eenzaamheid.
 • Wanneer er een dierbare gemist wordt en er sprake is van (verlate) rouw.
 • Wanneer de verbinding zoek is en er de angst ontstaat dat deze niet terugkeert.
 • Wanneer de pijnplekken telkens geraakt worden en waarin u niet gehoord wordt.
 • Wanneer er sprake is van ingewikkelde/complexe familierelaties waarbij  ‘oude pijn’ regelmatig de kop opsteekt.
 • etc

Tarieven

Relatie- en gezinsgesprekken (Systeemtherapie):

Een afspraak duurt anderhalf uur en kost €165,00.
Eventueel kan de factuur gesplitst.
Bij verlenging komt er per halfuur = € 55,- bij. *

Individuele gesprekken (Individuele systeemtherapie):

Een gesprek duurt minstens een uur en kost €110,00 – € 165,00. *

Vergoeding:

Wanneer u een Aanvullende Verzekering  heeft, kunt u de factuur bij uw zorgverzekeraar declareren. Vaak worden de kosten dan  gedeeltelijk vergoed tot een bepaald maximumbedrag per jaar. Deze vergoeding valt onder de zg. alternatieve (psychosociale) zorg. Er zijn echter een aantal zorgverzekeraars die ondanks de AV de zorg bij mij niet vergoeden, zoals Zorg en Zekerheid.
Om te weten voor welke (gedeeltelijke) vergoedingen u in aanmerking komt, wijs ik u op de website van de NVPA.org.
Ik raad u aan, om bij uw ziektekostenverzekeraar te informeren. Mogelijk heeft u hierbij mijn AGB-code nodig. Deze kunt u bij mij opvragen. Tevens kunt u vermelden dat ik bij de NVRG en NVPA ben aangesloten, resp. lid nr.: NVRG-12072; NVPA-101146 en bij de RBCZ, lid nr.: 204635R.

Vermeld hierbij dat het om Psychosociale Zorg gaat.

Uw werkgever:
Een andere mogelijkheid is om uw werkgever te vragen het begeleidingstraject (gedeeltelijk) te vergoeden. Werkgevers zijn vaak bereid te investeren in het voorkómen van (psychische en/of somatische) ziekte van hun werknemers of om het ziekteverzuim te bekorten.

* BELANGRIJK: Eventuele afzegging van afspraken dient minimaal 48 uur ( dus 2 werkdagen.) van tevoren te gebeuren.  Bij voorkeur telefonisch! Houdt u er rekening mee dat bij niet tijdig annuleren/wijzigen van een afspraak de helft van het tarief in rekening wordt gebrach

Supervisie

Sinds 2014 ben ik officieel geschoold in het geven van supervisie over systeemtherapie en systeemtherapeutisch werk, en erkend door de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie).
Vanaf 1 januari 2018 erkent Registerplein de NVRG-supervisie.

Visie:

Supervisie is een voortdurend interactief leerproces voor zowel de supervisant als voor de supervisor. De supervisant staat hierbij centraal.

Als mens in je werk als systeemtherapeut, maatschappelijk- of systeemtherapeutisch werker ben je a.h.w. voortdurend in ontwikkeling en tijdens deze ontwikkeling ben je alert en lerend op verschillende niveaus (bijvoorbeeld: als therapeut, als onderdeel van een organisatie, als onderdeel van het therapeut-cliëntsysteem, als persoon met je eigen referentiekader). Voor al deze niveaus is veel aandacht.

De supervisant leert om de theorie te integreren in de praktijk, maar ook zichzelf als ‘instrument’ in te zetten. Dit alles ter bevordering van een zo goed mogelijke therapeutische aanpak, waarbij de cliënten en therapeut zich welbevinden!


Voor wie:

 • Voor therapeuten die zich willen bekwamen in relatie- en gezinsbegeleiding.
 • Voor therapeuten die in opleiding zijn tot geregistreerd relatie- en gezinstherapeut.
 • Voor ouderbegeleiders; maatschappelijk- en JGT-werkers die systeemgericht werken.
 • Voor collega’s vanuit belangstelling voor systeemgericht werken, supervisie wensen (hierbij valt het beoordelingsaspect weg).Individuele supervisie en groepssupervisie, werkwijze:
Ik heb ervaring in het geven van individuele- en groepssupervisie.
Vormen: bij voorkeur filmfragmenten of een live-sessie.

Tarieven per 2020:

Individuele supervisie à 1 uur: € 110,-
Groepssupervisie met minimaal 2 supervisanten à 75 minuten: = € 90,- p.p.

Opleidingsreglement NVRG:

NVRG_Opleidingsreglement_25-11-2014.pdf (62.7kB)

Erkenning registerplein:
Registerplein erkent NVRG.docx (12.7kB)

Contactformulier

Laat hier uw bericht en gegevens achter en ik neem zo snel mogelijk contact met u op.

Nassaustraat 31
2161 RJ
Lisse

praktijkmarjakrieger@gmail.com

06-22680352
(voicemail)

© 2020 Praktijk Marja Krieger