Wat is Relatie- en Gezinstherapie (of       systeemtherapie)?            

(onder systeemtherapie vallen 2 stromingen: relatietherapie en gezinstherapie)

Bij systeemtherapie (relatie- en gezinstherapie) werk ik samen met (een gedeelte van) het systeem. Problemen kunnen samenhangen met dit systeem en van grote invloed zijn op (elkaars) welbevinden. De omgeving betreft vaak relatie, gezin of familie. Dit kan echter ook de werkomgeving, de school of de sociale omgeving zijn. 

Als systeemherapeut kijk ik vooral naar wat er gebeurt tussen mensen. Hierbij kun je denken aan gedragingen, verwachtingen, communicatie, begrip, gemis, etc. Patronen worden verduidelijkt en zichtbaar gemaakt, waardoor er een stap gezet kan worden in 'veranderen van....'.

Manieren van positief omgaan met elkaar, kunnen in de loop der jaren onuitgesproken uitgegroeid zijn tot patronen, waarin veiligheid en verbondenheid zijn ontstaan. Men spreekt dan van veilige stabiele patronen. (Negatieve omgangsvormen kunnen ook stabiel zijn/worden, maar worden in de regel als onveilig ervaren.)

Als er echter sprake is van steeds terugkerende in- of onstabiele patronen, dan ziet men vaak dat er verwijdering of ernstige conflicten tussen mensen ontstaan. Wanneer men hier niet zelf of met behulp van anderen uitkomt dan kan er hulp gezocht worden bij een professional, die de mogelijkheid kan onderzoeken naar herstel van verbinding en veiligheid of verduidelijking van die patronen.

Soms kunnen 'systemen' opgeschrikt worden door een plotselinge verandering in het evenwicht. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een geheim (dat uitkomt of dat zwaar drukt), een ziekte, plotselinge dreiging als pesten of ontrouw.

In de systeemtherapie is het kenmerkend, dat partners of gezins(familie)leden meestal samen in therapie zijn. Ook is het mogelijk om alleen (individueel) in therapie te gaan. Echter, de mens en zijn of haar omgeving blijft hierbij centraal staan.  Dit noemen we dan: individuele systeemtherapie.

Het verschil tussen relatietherapie en gezinstherapie heeft te maken met wel of niet dezelfde levensfase waarin men verkeert; de emotionele band die bij allen leeft verschilt vaak tussen kinderen en ouders of partners onderling. De verwachtingen die men van elkaar heeft zijn anders in een partnerrelatie dan in een gezin. En daarnaast speelt vaak (behoeften en verwachtingen t.a.v.) de fysieke relatie in het partnerschap een rol. Goede en minder goede ervaringen, life-events, persoonlijke ontwikkelingen etc., kunnen van invloed zijn op een al dan niet prettige relatie of een gezinssituatie. Soms kunnen zij zorgen voor een 'nieuwe' gewoonte/gedrag, die negatieve interacties in gang zetten en die hardnekkig de kop opsteken. Dat is niet vreemd of raar! Het is alleen wenselijk dat men begrijpt waarom dit is en dat men zich hiervan bewust is.

Relatie- en Gezintherapie zijn vormen van psychotherapie. De systeemtherapeut heeft een langdurige opleiding op dit gebied, waar intervisie, supervisieseries en leertherapie deel van uit maken. 

Doel:

Het doel van de therapie, van mijn manier van werken is, om naast inzicht te verkrijgen, verandering te bewerkstelligen van patronen die met uw klachten verband houden. Binnen de therapie is het echter van belang om niet alleen het gedrag te bespreken, maar ook de emotie die met het (eigen) gedrag en reactie(s) hierop van de ander, gepaard gaat.

Methode:

Hoewel ik integratief werk (d.w.z. ik maak gebruik van diverse methodieken en technieken die gecombineerd worden en elkaar aanvullen), maak ik hierbij vooral gebruik van de emotiegerichte aanpak, die toegepast wordt binnen o.a. de Emotionally Focused Therapy. Daarnaast ben en word ik geïnspireerd en geschoold door tal van collega's, zoals o.a. Esther Perel en Michèle Scheinkman.

"in een ...relatie moet men eerst zorgen dat men te weten komt waar de ander is en daar beginnen..."  

                                                                                              (Kierkegaard)

"Wanneer luisteren om te reageren overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er ècht contact."

                                                                                              (R. Heidanus) 

"zekerheid is de vijand van de verandering."

                                                                                              (E. Perel)