"we zijn nooit zo weerloos tegenover lijden als wanneer we van iemand houden..."                  

                                                                               (Freud)


" ik ga niet bij je weg, ...wees gerust....maar jij komt niet naar míj toe...en dát vind ik nou zo moeilijk..."                          

                                                                               (Cliënte)


Voor wie? Een greep uit...

 • Voor volwassenen en (hun) naasten, zoals kinderen, jong-volwassenen, vrienden. Kortom voor alle denkbare relatievormen.
 • Voor oudere mensen, die last ervaren in deze levensfase.
 • Wanneer er sprake is van heftige relatieproblemen, waarbij twijfels rijzen over wel of niet voortzetten van de relatie. Bijvoorbeeld: verliefdheid op een ander; het gevoel dat men de verbondenheid 'kwijt' is en ziekte.
 • Wanneer er vragen zijn over (veranderde) reacties van een kind/kinderen binnen het gezin.
 • Wanneer er vragen/zorgen zijn over de ontwikkelingen van een van de gezinsleden.
 • Wanneer er problemen zijn met andere belangrijke "systeem" betrokkenen (bijvoorbeeld familieleden of vrienden).
 • Wanneer er sprake is van langdurende relatieproblematiek, steeds terugkerende verst(r)ikkende patronen.
 • Wanneer er sprake is van een belangrijke levensgebeurtenis, dat invloed heeft op de relatie. Bijvoorbeeld: van partners naar ouders.
 • Wanneer er sprake is van eigen individuele problematiek, dat invloed heeft op het contact met anderen.
 • Wanneer er sprake is van psychische (psychosomatische) klachten, die mogelijk in relatie staan tot relaties die u (niet) heeft.
 • Wanneer er vaak sprake is van het moeizaam opbouwen van relaties.
 • Wanneer er sprake is van eenzaamheid in uw relatie(s).
 • Wanneer er een dierbare gemist wordt en er sprake is van (verlate) rouw.
 • Wanneer er sprake is van eetproblemen; somatoforme problemen; burnoutklachten; angsten of verwerkingsproblematiek.
 • Wanneer er sprake is van heftige faseproblematiek binnen het gezin. Bijvoorbeeld: ernstige puberteitsproblemen; midlife-problematiek; omgaan schoonfamilie en 'uithuisgaan' adolescent
 • Wanneer er sprake is van hechtingsproblematiek 
 • ...................

Synergie: de situatie waarbij het effect van twee of meer samenwerkende of gecombineerde functies groter is dan de som van de effecten die elk van de functies alleen zou kunnen opwekken.