Tarieven en vergoedingen

Lees a.u.b. de afspraken, voorwaarden, privacy, klachtenregeling (tabblad 'links') goed door!

Kosten individueel of systeemgesprek:

  • Individueel (50 minutengesprek + 10 min. afronding= 60 min.):                                          €  90,00*   
  • Partnerrelatie of systeem of intake(75 minutengesprek + 15 min. afronding= 1,5 u.):      € 131,25**  
  • Partnerrelatie of systeem (90 minutengesprek + 15 min. afronding= 1 3/4 u.):             € 165,00**        

*De tarieven zijn inclusief BTW (21%) en administratieve- en voorbereidende handelingen.                                       **Gedeelde factuur is mogelijk (m.a.w. het bedrag wordt gedeeld door de hulpvragers en beiden ontvangen een (deel)factuur). Een intakegesprek duurt (tenzij anders afgesproken) anderhalf uur!          

Na elke sessie dient u te betalen via PIN, met pinpas. Indien u met een creditcard betaalt, komt er €2,00 bij i.v.m. transactiekosten die hieraan verbonden zijn.

annuleren afspraak:

Ik ga ervan uit, dat een afspraak nooit zómaar wordt afgezegd. Indien dit toch gebeurt, dan op z'n vroegst 2 werkdagen* van te voren.

*Als u kort voor het gesprek afzegt of op vrijdag een gesprek voor de komende maandag afzegt, wordt de helft van het bedrag gefactureerd!!!!      

Om geregistreerd te zijn, zijn er naast kwalificatie-eisen, AGB-codes vereist. De RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) heeft kennis van deze AGB-codes. 

(gedeeltelijke) vergoedingen:

De volgende AANVULLENDE verzekeringen geven recht op een (gedeeltelijke) vergoeding*: Aevitae (Plus, Top en Vip), Anderzorg (Extra), Avéro Achmea,  Besured (All in One), Bewuzt (Alternatief Goed en Beter), CZ, CZdirect, De Friesland, De Goudse, Delta Lloyd, FBTO (module alternatieve geneeswijze), Ik, IZA (vanaf Extra Zorg 1), IZZ (vanaf Zorg Extra 1), Kiemer, Menzis (vanaf ExtraVerzorgd 2), National Academic, OHRA, ONVZ, OZF, PMA (zie Menzis), PNOzorg, Promovendum, PZP, SZVK, Take Care Now (pakket 2 en 3), United Consumers Vanaf Aanvullend Beter), Univé (vanaf Aanvullend Goed), Umc (vanaf Extra Zorg 1), VGZ (Vvanaf Aanvullend Goed), VvAA, ZEKUR ( Extra Zekur), ZieZo (Aanvullend 2), Zilveren Kruis Achmea (vanaf 2 sterren) en Zorgzaam (vanaf Ster 1). 

*Het is mogelijk dat één van de hierbovengenoemde verzekeraars veranderingen hebben aangebracht in hun aanvullend pakket. U kunt mij hiervoor niet aansprakelijk stellen. Ik raad u daarom aan om zèlf bij uw zorgverzekeraar te onderzoeken voor welke vergoeding u in aanmerking komtLet hierbij op: mijn aanbod valt onder de zg. 'alternatieve therapie' en wordt 'psychosociale zorg' genoemd! Klik op de volgende links: www.nvpa.org/zorgverzekeraars.html.of www.zorgwijzer.nl/vergoedingen/psychosociale-therapie 

Werkgever:

Een andere mogelijkheid is om uw werkgever te vragen het begeleidingstraject (gedeeltelijk) te vergoeden. Werkgevers zijn vaak bereid te investeren in het voorkómen van en willen mede oplossen van problemen van hun werknemers of om het ziekteverzuim te bekorten of te voorkomen.

kosten Supervisie:

Individueel: € 92,50, p.u. (dit is inclusief BTW, voorbereiding, aanvullende informatie en administratieve handelingen. Groep (maximaal 3): € 75,00 p.p per sessie ( dit is inclusief BTW, voorbereiding, aanvullende informatie en administratieve handelingen.