Links

naar o.a. formulieren; artikelen; filmpjes; websites

Intakeformulier en toestemmingsverklaring minderjarigen:

Intake en toestemmingsformulieren zijn, na aanmelding, via een beveiligde mail (ZIVVER) te verkrijgen en in te vullen! 

Clientenfolders:

Voor cliëntenfolders van de NVRG en NVPA verwijs ik naar de betreffende websites.

afspraken en voorwaarden; Privacy; klachten:

In dit document staan de Afspraken en voorwaarden vermeld, zoals afspraken m.b.t. betalingen, maar ook de Veilig Incidenten Melden en de Meldcode huiselijk geweld.

In de zorg is privacy een belangrijk onderwerp. Als cliënt moet u ervan uit kunnen gaan dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Er is daarom een Privacy document opgesteld. Daarbij maak ik altijd afspraken met u, over hoe ik met uw informatie omga. Ik mag bijvoorbeeld geen contact met uw huisarts opnemen zonder uw toestemming. Bij aanmelding, dus vóór het eerste gesprek sturen ik uw een toestemmingsverklaring. Daarop kunt uw aangeven welke informatie met wie gedeeld mag worden. 

Als je niet tevreden bent over de behandeling of de manier waarop je werd benaderd, hoop ik uiteraard dat je dit met mij bespreekt.
Mochten wij er niet uitkomen dan heb je de mogelijkheid om een klachtenfunctionaris van p3nl te benaderen. Zie ook Klachtenfolder_algemeen P3NL.pdf (72.3KB) 

artikelen:

filmpjes:

Links: