Hoe ga ik te werk?

Als u informatie wil kan dat op verschillende manieren:

  • Bij voorkeur maakt u als u een vraag heeft gebruik van het contactformulier
  • Telefonisch: 06-22680352
  • E-mailadres: praktijk@praktijkmarjakrieger.nl 

In bovenstaande vormen van contact kunt u alvast aangeven, of dit om individuele- of systeemtherapie (relatie- of gezinsgesprekken) gaat. Na contact met u, zal ik u vragen om het 'inschrijfformulier cliënten t.b.v. intakegesprek' via een beveiligde mail ZIVVER wil invullen en wil retourneren (u krijgt hiervoor een beveilide persoonlijke code). 

Hierna zal ik op zo kort mogelijk termijn een afspraak met u maken voor een intakegesprek. In dit intakegesprek zal ik na het uitvragen van de klachten, u een voorstel doen voor aanpak. Als u akkoord gaat en er overeenstemming is bereikt, zal ik samen met u een aantal sessies afspreken.

Wat u moet weten: ....natuurlijk wil ik zoveel mogelijk rekening houden met werktijden/mogelijkheden van mijn cliënten, maar helaas lukt dat niet altijd.

Omdat ik een drukke praktijk heb, vraag ik van mijn cliënten enige flexibiliteit en investering m.b.t. het plannen en nakomen van afspraken. 

U kunt zelf het initiatief nemen door contact met mij op te nemen of u kunt verwezen worden door bijvoorbeeld de huisarts, jeugdzorg, uw coach, het maatschappelijk werk of een psycholoog of POH-GGZ. U heeft echter geen verwijsbrief van uw huisarts nodig!

Op verzoek van de NVPA, waarbij ik ben aangesloten, vraag ik vanaf september 2013 aan clienten om (anoniem) deel te nemen aan een kwaliteitsonderzoek middels een (korte) vragenlijst. Deze vragenlijst vindt u via: www.nvpameting.nl.